Nowe elementy w HTML 5

Struktura i semantyka

Pierwszy raz w tym stuleciu przedstawiono nowe elementy Hypertext Markup Language (HTML) 5.

  • strukturalne – aside, figure, section
  • liniowe (inline) – time, meter, progress
  • osadzalne (embedding) – video, audio
  • interaktywne – details, datagrid, command

Rozwój HTMLa zatrzymał się w 1999 roku, wraz z HTML 4. World Wide Web Consortium (W3C) skupiło wtedy swoją uwagę na zasadniczych zmianach składni HTMLa z zestandaryzowanego nadrzędnego języka znaczników (SGML) na rozszerzalny język znaczników (XML) oraz na nowych językach znaczników, takich jak Scalable Vector Graphics (SVG), XForms i MathML.

Czytaj dalej Nowe elementy w HTML 5